Nazev obce
Naposledy aktualizováno: 6.3.2019

Vítejte na stránkách Obecní knihovny Sruby

 

Knihovna je otevřena každé pondělí a čtvrtek od 16:00 do 17:30 hodin

 

knihovnice: Alena Novotná

 

V naší knihovně máme 1325 svazků a evidujeme 33 čtenářů.
Knihovnu v průběhu loňského roku navštívilo 338 zájemců o četbu. Počet výpůjček dosáhl 1232.

Knihovní fond pravidelně doplňujeme knižními soubory novinek ze Střediskové knihovny v Chocni. V roce 2018 bylo knihovně zapůjčeno celkem 8 knižních souborů s počtem 475 knih.