Nazev obce
Naposledy aktualizováno: 2.1.2018

Vítejte na stránkách Obecní knihovny Sruby

Knihovna je otevřena každé pondělí a čtvrtek od 16:00 do 17:30 hodin

knihovnice: Alena Novotná

V naší knihovně máme 2432 svazků a evidujeme 33 čtenářů.
Knihovnu v průběhu loňského roku navštívilo 353 zájemců o četbu. Počet výpůjček dosáhl 1285.

Knihovní fond pravidelně doplňujeme knižními soubory novinek ze Střediskové knihovny v Chocni. V roce 2016 bylo knihovně zapůjčeno celkem 9 knižních souborů s počtem 573 knih.