Nazev obce
Naposledy aktualizováno: 20.1.2020

Vítejte na stránkách Obecní knihovny Sruby

 

Knihovna je otevřena každé pondělí a čtvrtek od 16:00 do 17:30 hodin

 

knihovnice: Alena Novotná

 

V naší knihovně máme 997 svazků a evidujeme 26 čtenářů.
Knihovnu v průběhu loňského roku navštívilo 392 zájemců o četbu. Počet výpůjček dosáhl 1288.

Knihovní fond pravidelně doplňujeme knižními soubory novinek ze Střediskové knihovny v Chocni. V roce 2019 bylo knihovně zapůjčeno celkem 16 knižních souborů s počtem 970 knih.