Nazev obce
Naposledy aktualizováno: 10.12.2018

Vítejte na stránkách Obecní knihovny Sruby

 

Knihovna je otevřena každé pondělí a čtvrtek od 16:00 do 17:30 hodin

 

knihovnice: Alena Novotná

 

V naší knihovně máme 2455 svazků a evidujeme 33 čtenářů.
Knihovnu v průběhu loňského roku navštívilo 395 zájemců o četbu. Počet výpůjček dosáhl 1420.

Knihovní fond pravidelně doplňujeme knižními soubory novinek ze Střediskové knihovny v Chocni. V roce 2017 bylo knihovně zapůjčeno celkem 10 knižních souborů s počtem 581 knih.